CI

  home  > PRODUCTS  > CI

TROI 8800 CI

Conformal Coating Inspection System

CI

TROI 8800 CI

Conformal Coating Inspection System

PEMTRON CI系列设备解决了现有的紫外波长变化范围限制检测范围的问题,
通过划分涂层面积是否涂有各种波长,可以清楚地测试,

涂层检查/气泡检查/厚度检查/选项(可选)

产品咨询

服务请求